۰۹۲۰۹۶۴۰۷۴۴ info@bcc-holding.com
ده بازی برتر کریپتو برای کسب درآمد

ده بازی برتر کریپتو برای کسب درآمد

این نوع بــازی ها به بازیکـــنان فرصت می‌دهند که ارزش واقعی جهان واقعی را از فعالیت‌های درون بازی خود کسب کنند. بر خلاف بازی‌های سنتی که انگیزه اصلی برای بازی تفریح است و …

read more
پایان کار ماینر KS0

پایان کار ماینر KS0

بعد از چندین ماه درآمد بالای دستگاه KS0 و بعد از رونمایی دستگاه ماینر KS3 که ارز Kaspa را همانند ماینر KS0 استخراج می کند. دستگاه KS0 دیگر کارایی سابق خود را ندارد و درآمد کنونی آن …

read more