۰۹۲۰۹۶۴۰۷۴۴ info@bcc-holding.com
5/5 - (1 امتیاز)

اتاق بازرگانی ایران گزارش داد که، بانک مرکزی امروز استارت برنامه آزمایشی ارز دیجیتال ملی رمز ریال را زد. چندین سال است که  رمز ریال در مرحله برنامه‌ریزی قرار دارد و معرفی آن به دنبال پیشنهاداتی توسط بانک مرکزی به منظور استفاده از ارزهای دیجیتال برای تجارت خارجی در کشور صورت گرفت.

راه‌اندازی برنامه آزمایشی رمز ریال توسط بانک مرکزی ایران

طبق گزارش اتاق بازرگانی ایران، امروز بانک مرکزی سرانجام برنامه آزمایشی ارز دیجیتال ملی رمزارز ریال را آغاز می‌نماید. رمز ریال که در ابتدا برای اجرا در سال قبل برنامه‌ریزی شده بود، به منظور کمک به بهبود شمول مالی به عنوان ابزاری قدرتمند برای رقابت با سایر ارزهای دیجیتال ملی در جهان رونمایی شده است. در ادامه این گزارش آمده است که کارشناسان در داخل کشور نگرانی‌هایی در مورد آمادگی کسب‌وکارها برای استفاده از رمز ریال دارند.

رمز ریال که به عنوان ابزاری برای مقابله با فساد فراگیر توسط دولت ایران تلقی می‌شود، توسعه آن در سال ۲۰۱۸ آغاز شد و بانک مرکزی قول داده است که این CBDC را در تمام سال به صورت گسترده آزمایش کند.

طی گزارشی توسط الجزیره عنوان شد که رمز ریال بر روی پلتفرم بُرنا که با استفاده از یک پلتفرم فناوری دفتر کل توزیع شده منبع باز IBM به نام Hyperledger Fabri توسعه یافته است، کار خواهد کرد. الجزیره در ادامه افزود که بانک‌های ایران ریال کاغذی را با الکترونیکی معامله می‌کنند. از آنجایی که این پلتفرم مجوز دارد، بانک مرکزی بانک‌هایی را برای مشارکت انتخاب خواهد نمود.

رمز ارز ریال

برنا در سال ۲۰۱۹ برای کمک به نوسازی سیستم بانکی منسوخ ایران معرفی شد. به گفته یک منبع از الجزیره، پلتفرم برنا امکان ارائه خدمات مالی مبتنی بر کارمزد را فراهم می‌نماید، اگرچه این بخشی از آزمایش فعلی بانک مرکزی نخواهد بود.

استفاده از ارز دیجیتال برای سرویس پرداختی در داخل کشورمان ممنوع است، اما از مرداد ماه گذشته، ایران شروع به استفاده از کریپتو برای پرداخت هزینه واردات کرد که منجر به نگرانی کسب‌وکارهای ایرانی در مورد فقدان مقررات ارزهای دیجیتال شد. جامعه بلاک چین ایران در گذشته نیز درخواست‌های مشابهی داشته است.

منبع: cointelegraph