۰۹۲۰۹۶۴۰۷۴۴ info@bcc-holding.com
Rate this post

تریدر و تحلیلگر کریپتو به نام پیتر برانت، نظر خود را درباره بیتکوین منتشر کرد و عقیده دارد که تایید صندوق قابل معامله در بورس بیتکوین در آمریکا و هاوینگ بیتکوین، تاثیر چشمگیری بر بازار ندارد. این امر، احساسات بازار را چالشی می کند که مشتاقانه منتظر این اتفاق ها به صورت محرک‌های بسیار مهم بازار است.

نظر پیتر برانت درباره تاثیرهاوینگ بیتکوین

هاوینگ بیتکوین یک عملکرد اصلی است که در آن پاداش استخراج بلاک‌های تازه در بلاکچین نصف شد و به صورت تاثیرگذاری نرخ بیتکوین تازه را کاهش داد. معمولا هر چهار سال یکبار رخ می دهد و این اتفاق در سال ۲۰۲۴ اتفاق خواهد افتاد.

بعضی از سرمایه‌گذاران هاوینگ بیتکوین را به عنوان اهرم اصلی می دانند که قیمت بیتکوین را به سوی خود سوق می دهد و باورشان بر این است که در اقتصاد سنتی مانند گردش عرضه و تقاضا عمل کرده است. ظاهرا پیشینه دو هاوینگ گذشته از این نظریه حمایت کرده بود، به صورتی که قیمت بیتکوین در روند صعودی چشمگیری در حال حرکت بود.

با این وجود، پیتر بر هویت بازارها برای پیش‌بینی و تخفیف اتفاق های آینده تأکید دارد، و پیشنهاد او این است که اثرهای نوسانی هاوینگ بیتکوین و صندوق قابل معامله در بورس بیتکوین چندی پیش از بین رفت.

همچنین در این مطلب بخوانید که: تحلیل قیمت سولانا ؛ ۵ تیر ۱۴۰۲ 

شرکت‌های بزرگی مانند بلاک راک و فیدلیتی دارند تمام تلاش خود را می کنند تا یک صندوق قابل معامله در بورس بیتکوین را آغاز کنند، صندوقی که قیمت اصلی بیتکوین را به جای معامله های اخیر بیتکوین پیگیری می‌کند. عقیده بر این است که همچین محصولی به صورت چشم گیری سرمایه‌گذاری اصلی در بیتکوین را رشد دهد و باعث افزایش قیمت شود.

همچنین پیتر، طبق نظریه خود درباره هاوینگ بیتکوین، عقیده اش بر این است که این یک رویداد غیرتاثیرگذار می باشد که او را در مخالفت با نظر اصلی صنعت قرار داد. او بر این باور است که موقعیت بیتکوین در بازار تنها موردی است که بسیار مهم است و رابطه این دارایی با بقیه بازارها را به عنوان یک عامل غیرتاثیرگذار دیگر در نظر دارد.

منبع: U.Today