۰۹۲۰۹۶۴۰۷۴۴ info@bcc-holding.com
Rate this post

با توجه به جهش اخیر قیمت بیت کوین، فاصله ارزش بازار این ارز دیجیتال با ارزش بازار طلا بازهم کمتر شده است. داده‌های تازه نشان می‌دهند که در حال حاضر، ارزش بازار بیت کوین تقریباً ۷ درصد ارزش بازار طلا است.

داده‌های گلدهاب (GoldHub) نشان دهنده این است که ارزش بازار طلا در محدوده ۱۰.۶ تریلیون دلار قرار دارد  در حالی که ارزش بازار بیت کوین ۷۲۹ میلیارد دلار است.

ارزش بازار بیت کوین در مقایسه با ارزش بازار شرکت‌های بزرگ
ارزش بازار بیت کوین در مقایسه با ارزش بازار شرکت‌های بزرگ

نباید این را  فراموش کرد که ارزش بازار طلا، تنها برآوردی از ارزش طلاهای موجود در دنیا است و ممکن است منابع مختلف، عددهای مختلفی را نیز ارائه کنند. این در حالی است که ارزش بازار بیت کوین به‌صورتی کاملاً دقیق قابل محاسبه است.

نرخ ارزش بازار بیت کوین و اقتصاد سنتی
نرخ ارزش بازار بیت کوین و اقتصاد سنتی

منبع: “The Block