۰۹۲۰۹۶۴۰۷۴۴ info@bcc-holding.com
Rate this post

برترین ارز دیجیتال بازار بیش از ۱۵ درصد افزایش یافت و مقاومت ۲۴۰۰۰ دلاری را از بین برد. با این حال، تحلیل تکنیکال بیت کوین نشان دهنده این است که قیمت می‌تواند یک اصلاح نزولی را تجربه کند، اما ممکن است در نزدیکی منطقه ۲۳۵۰۰ دلار حمایت شود.

بیت کوین افزایش شدیدی را در بالای منطقه مقاومت ۲۳۵۰۰ دلاری آغاز کرد.
ارز دیجیتال برتر بازار اکنون بالای ۲۴۰۰۰ دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته معامله می‌شود.
یک کانال صعودی کوتاه‌مدت با حمایت نزدیک به ۲۴۲۲۰ دلار در نمودار ساعتی جفت ارز BTC/USD در حال شکل‌گیری است.
این جفت ارز می‌تواند به سمت سطوح حمایت ۲۳۶۰۰ دلاری و ۲۳۵۰۰ دلاری کاهش یابد.
تحلیل تکنیکال بیت کوین: افزایش قیمت بالای رنج قیمتی ۲۴ هزار دلار

تحلیل تکنیکال بیت کوین نشان می‌دهد که قیمت افزایش شدیدی را در بالای منطقه مقاومت ۲۲۰۰۰ دلاری آغاز کرده است. بیت کوین شتاب صعودی به دست آورد و توانست مقاومت ۲۳۵۰۰ دلاری را برای حرکت صعودی بیشتر از بین ببرد.

ارز دیجیتال پیشرو بیش از درصد افزایش یافت و حرکت صعودی واضحی در بالای منطقه مقاومت ۲۴۰۰۰ دلاری وجود داشت. اوج قیمت بیت کوین در نزدیکی ۲۴۵۹۹ دلار تشکیل شده است و اکنون در حال تثبیت سود‌های اخیر می‌باشد. همچنین، یک کانال صعودی کوتاه‌مدت با حمایت نزدیک به ۲۴۲۲۰ دلار در نمودار ساعتی جفت ارز BTC/USD در حال شکل‌گیری است.

ارز دیجیتال برتر بازار اکنون بالای ۲۴۰۰۰ دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته معامله می‌شود که بسیار بالاتر از سطح ۲۳.۶ درصدی فیوناچی اصلاحی حرکت صعودی از ۱۹۵۵۰ دلار به ۲۴۵۹۹ دلار می‌باشد.

بیت کوین

مقاومت فوری نیز نزدیک به سطح ۲۴۵۸۰ دلار است. همچنین، مقاومت اصلی بعدی نزدیک به منطقه ۲۴۶۲۰ دلار می‌باشد که تثبیت قیمت بالاتر از آن ممکن است باعث افزایش مجدد به سمت مقاومت ۲۵۰۰۰ دلاری شود. مقاومت کلیدی بعدی نیز نزدیک به منطقه ۲۵۲۰۰ دلار است که در بالای آن قیمت می‌تواند شتاب صعودی پیدا کند و ۲۶۵۰۰ دلار را آزمایش کند.

تحلیل تکنیکال بیت کوین نشان می‌دهد که اگر قیمت نتواند مقاومت ۲۴۶۲۰ دلاری را برطرف کند، ممکن است کاهش یابد. حمایت فوری در جهت نزولی نیز نزدیک به منطقه ۲۴۲۲۰ دلار و خط روند پایین کانال می‌باشد.

حمایت اصلی بعدی نیز نزدیک به منطقه ۲۳۵۰۰ دلار است که در زیر آن قیمت ممکن است به ۲۲۸۰۰ دلار کاهش یابد. همچنین، حمایت اصلی بعدی نزدیک به سطح ۲۲۰۰۰ دلار یا سطح ۵۰ درصدی فیوناچی اصلاحی حرکت صعودی از ۱۹۵۵۰ دلار به ۲۴۵۹۹ دلار می‌باشد. هر گونه ضرر بیشتر نیز ممکن است قیمت بیت کوین را به سطح ۲۱۲۰۰ دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته برساند.

اندیکاتور‌های تکنیکال بیت کوین:

اندیکاتور مکدی (MACD) ساعتی اکنون در منطقه صعودی سرعت خود را از دست می‌دهد.
شاخص قدرت نسبی (RSI) ساعتی اکنون در منطقه خرید بیش از حد است.
سطوح حمایت اصلی: ۲۴۲۲۰ دلار و به دنبال آن ۲۳۵۰۰ دلار.
سطوح مقاومت اصلی: ۲۴۶۲۰ دلار، ۲۵۰۰۰ دلار و ۲۵۲۰۰ دلار.

منبع: NewsBTC